XOVES / JUEVES - 22 DE MARZO DE 2018

Escrito por SemanaSantaBurela 09-03-2018 en ACTOS 2018. Comentarios (0)

19:00 h. SANTA MISA, na Igrexa Parroquial. Ofrecida en honor aos confrades difuntos, presidida por D. Cándido Otero López.

19:30 h. BENDICIÓN DOS HÁBITOS DOS NOVOS CONFRADES.

20:00 h. XXI PREGÓN DE SEMANA SANTA, a cargo de D. Cándido Otero López, Párroco de Narón.

Don Cándido Otero López naceu no veciño Concello de Foz o 6 de maio de 1970 e foi ordeado sacerdote na Catedral de Mondoñedo o 1 de maio de 1998.

Foi Vicario de Santa María do Campo de Ribadeo entre os anos 1997 e o 2000, Vicario de San Francisco de Viveiro entre os anos 2000 e 2002, Párroco de Santa María de Galdo e Rector do Santiario de Fátima en Bravos do 2000 o ano 2007. Párroco da Unidade Pastoral de Xove entre os anos 2002 e o 2014.

Actualmente é o Párroco e moderador do equipo pastoral encargado de Narón (Santiago Apóstolo), Narón (San Xosé Obreiro), Piñeiros (Ntra. Sra. dos Desamparados), Trasancos (Santa Icía) e Xuvia (San Martiño do Couto).

Tamén é Consiliario da Hospitalidade da Nosa Sra. de Lourdes e Capelán das Hermanitas dos Anciáns Desamparados de Piñeiros (Narón).19:00 h. SANTA MISA, en la Iglesia Parroquial. Ofrecida en honor a los cofrades difuntos, presidida por D. Cándido Otero López.

19:30 h. BENDICIÓN DE LOS HÁBITOS DE LOS NUEVOS COFRADES.

20:00 h. XXI PREGÓN DE SEMANA SANTA, a cargo de D. Cándido Otero López, Párroco de Narón.

Don Cándido Otero López nació en el vecino Ayuntamiento de Foz el 6 de mayo de 1970 y fue ordenado sacerdote en la Catedral de Mondoñedo el 1 de mayo de 1998.

Fue Vicario de Santa María del Campo de Ribadeo entre los años 1997 y 2000, Vicario de San Francisco de Viveiro entre los años 2000 y 2002, Párroco de Santa María de Galdo y Rector do Santuario de Fátima en Bravos del 2000 al año 2007. Párroco da Unidade Pastoral de Xove entre los años 2002 y 2014.

Actualmente es el Párroco y moderador del equipo pastoral encargado de Narón (Santiago Apóstolo), Narón (San Xosé Obreiro), Piñeiros (Ntra. Sra. dos Desamparados), Trasancos (Santa Icía) y Xuvia (San Martiño do Couto).

También es Consiliario de la Hospitalidad de Nuestra Sra. de Lourdes y Capellán de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados de Piñeiros (Narón).