Semana Santa Burela

Blog Semana Santa

Noticias y comentarios sobre la Semana Santa Burelesa. Noticias e comentarios sobre a Semana Santa Burelesa.

XOVES / JUEVES - 22 DE MARZO DE 2018

Escrito por SemanaSantaBurela 09-03-2018 en ACTOS 2018. Comentarios (0)

19:00 h. SANTA MISA, na Igrexa Parroquial. Ofrecida en honor aos confrades difuntos, presidida por D. Cándido Otero López.

19:30 h. BENDICIÓN DOS HÁBITOS DOS NOVOS CONFRADES.

20:00 h. XXI PREGÓN DE SEMANA SANTA, a cargo de D. Cándido Otero López, Párroco de Narón.

Don Cándido Otero López naceu no veciño Concello de Foz o 6 de maio de 1970 e foi ordeado sacerdote na Catedral de Mondoñedo o 1 de maio de 1998.

Foi Vicario de Santa María do Campo de Ribadeo entre os anos 1997 e o 2000, Vicario de San Francisco de Viveiro entre os anos 2000 e 2002, Párroco de Santa María de Galdo e Rector do Santiario de Fátima en Bravos do 2000 o ano 2007. Párroco da Unidade Pastoral de Xove entre os anos 2002 e o 2014.

Actualmente é o Párroco e moderador do equipo pastoral encargado de Narón (Santiago Apóstolo), Narón (San Xosé Obreiro), Piñeiros (Ntra. Sra. dos Desamparados), Trasancos (Santa Icía) e Xuvia (San Martiño do Couto).

Tamén é Consiliario da Hospitalidade da Nosa Sra. de Lourdes e Capelán das Hermanitas dos Anciáns Desamparados de Piñeiros (Narón).19:00 h. SANTA MISA, en la Iglesia Parroquial. Ofrecida en honor a los cofrades difuntos, presidida por D. Cándido Otero López.

19:30 h. BENDICIÓN DE LOS HÁBITOS DE LOS NUEVOS COFRADES.

20:00 h. XXI PREGÓN DE SEMANA SANTA, a cargo de D. Cándido Otero López, Párroco de Narón.

Don Cándido Otero López nació en el vecino Ayuntamiento de Foz el 6 de mayo de 1970 y fue ordenado sacerdote en la Catedral de Mondoñedo el 1 de mayo de 1998.

Fue Vicario de Santa María del Campo de Ribadeo entre los años 1997 y 2000, Vicario de San Francisco de Viveiro entre los años 2000 y 2002, Párroco de Santa María de Galdo y Rector do Santuario de Fátima en Bravos del 2000 al año 2007. Párroco da Unidade Pastoral de Xove entre los años 2002 y 2014.

Actualmente es el Párroco y moderador del equipo pastoral encargado de Narón (Santiago Apóstolo), Narón (San Xosé Obreiro), Piñeiros (Ntra. Sra. dos Desamparados), Trasancos (Santa Icía) y Xuvia (San Martiño do Couto).

También es Consiliario de la Hospitalidad de Nuestra Sra. de Lourdes y Capellán de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados de Piñeiros (Narón).


VENRES DOS DORES / VIERNES DE DOLORES

Escrito por SemanaSantaBurela 09-03-2018 en . Comentarios (0)

18:30 h. VÍA CRUCIS ó redor da Igrexa Parroquial.

19:00 h. SANTA MISA, na Igrexa Parroquial.18:30 h. VÍA CRUCIS alrededor de la Iglesia Parroquial.

19:00 h. SANTA MISA, en la Iglesia Parroquial.


DOMINGO DE RAMOS - 25 DE MARZO DE 2017

Escrito por SemanaSantaBurela 09-03-2018 en ACTOS 2018. Comentarios (0)

11:45 h. PROCESIÓN DA ENTRADA TRIUNFAL DE XESÚS EN XERUSALÉN (Procesión da burrica). A súa chegada á Igrexa Parroquial, BENDICIÓN DE PALMAS E RAMOS.

Lugar de saída: Praza da Mariña.

Percorrido: Rúa Pardo Bazán, Rúa Eijo Garay, Rúa do Correo e Rúa da Igrexa.

Acompañamento: Grupo de Música Tradicional da S.C.R. Ledicia.

12:15 h. SANTA MISA, solemnizada polos Coros da Unidade Pastoral Burela-Cervo.11:45 h. PROCESIÓN DE LA ENTRADA TRIUNFAL DE JESÚS EN JERUSALÉN (Procesión de la borrica). A sullegada a la Iglesia Parroquial, BENDICIÓN DE PALMAS Y RAMOS.

Lugar de salida: Praza da Mariña.

Recorrido: Rúa Pardo Bazán, Rúa Eijo Garay, Rúa do Correo y Rúa da Igrexa.

Acompañamiento: Grupo de Música Tradicional de la S.C.R. Ledicia.

12:15 h. SANTA MISA, solemnizada por los Coros de la Unidad Pastoral Burela-Cervo.


MARTES SANTO - 27 DE MARZO DE 2018

Escrito por SemanaSantaBurela 09-03-2018 en ACTOS 2018. Comentarios (0)

18:00 h. CONFESIÓNS, na Igrexa Parroquial.

19:00 h. SANTA MISA, na Igrexa Parroquial.18:00 h. CONFESIONES, en la Iglesia Parroquial.

19:00 h. SANTA MISA, en la Iglesia Parroquial.


MÉRCORES SANTO / MIÉRCOLES SANTO - 28 DE MARZO DE 2018

Escrito por SemanaSantaBurela 09-03-2018 en ACTOS 2018. Comentarios (0)

19:00 h. SANTA MISA, na Igrexa Parroquial.

16:45 h. PROCESIÓN DO VÍA CRUCIS.

Lugar de saída: Igrexa Parroquial.

Percorrido: Rúa da Igrexa, Rúa do Cancelo, Ctra. Vilastrofe, Camiño do Cancelo, Camiño Folgueirosa, Rúa Río Eo, Rúa Vila do Medio e Igrexa da Vila do Medio.

Pasos procesionados: Santo Cristo e Virxe da Soidade.19:00 h. SANTA MISA, en la Iglesia Parroquial.

16:45 h. PROCESIÓN DEL VÍA CRUCIS.

Lugar de salida: Iglesia Parroquial.

Recorrido: Rúa da Igrexa, Rúa do Cancelo, Ctra. Vilastrofe, Camiño do Cancelo, Camiño Folgueirosa, Rúa Río Eo, Rúa Vila do Medio e Igrexa da Vila do Medio.

Pasos procesionados: Santo Cristo y Virxe de la Soledad.