Semana Santa Burela

SOBRE O CARTEL ANUNCIADOR / SOBRE EL CARTEL ANUNCIADOR

Presento á nai abrazando ao seu fillo despois de baixalo da Cruz. Que fortaleza interior a de María! Que templanza a da súa delicada alma de muller forte! Que tolemia de amor a súa!

Sabía do duro que era ter ao seu fillo morto entre os seus brazos, morto como criminal sendo inocente, mentres sente nas súas entrañas a dor de nai vindo a súa mente o velo cravado na cruz, os cravos e a coroa de espiñas na súa cabeza… que dor máis horrible. Ela tiña conciencia de que chegara o momento no que a espada de dor fendería o seu corazón. Espero que toda esa dor se represente neste cartel para a presentación da Semana Santa de Burela 2018.

Presento a la madre abrazando a su hijo después de bajarlo de la Cruz. Que fortaleza interior la de María! Que templanza la de su delicada alma de mujer fuerte! Que locura de amor la suya!

Sabía lo duro que era tener a su hijo muerto entre sus brazos, muerto como criminal siendo inocente, mientras siente en sus entrañas el dolor de madre viniendo a su mente el verlo clavado en la cruz, los clavos y la corona de espinas en su cabeza… que dolor tan horrible. Ella tenía conciencia de que llegara el momento en que la espada del dolor atravesara su corazón. Espero que todo ese dolor se represente en este cartel para la presentación de la Semana Santa de Burela 2018.


Por D. Xosé Míguez Ríos

Comentarios

No hay ningún comentario

Añadir un Comentario: