Semana Santa Burela

PREPARACIÓN Á SEMANA SANTA / PREPARACIÓN A LA SEMANA SANTA - 17 DE MARZO DE 2018

19:00 h. SANTA MISA, na Igrexa Parroquial.

20:00 h. CHARLA PREPARATORIA a cargo de Dona Rosa Mª Cruz Neila.

Dona Rosa Mª Cruz Neila, naceu en Madrid, pero casada cun galego e nai de sete fillos. Licenciada en Filoloxía Inglesa pola Universidade Complutense de Madrid, Máster en Bioética pola U.C.A.M. de Murcia, actualmente cursando doutoramento en bioética na Renovación Carismática.

Responsable do “Ministerio nacional de evanxelización” de música Cristián.

En Galicia destaca pola participación na “Peregrinación Europea de Jóvenes”, na que dirixiu unha vixilia para 13.000 xoves, no estadio de S. Lázaro. En moitas participacións en Evanxelizacións en cárceres, retiros, concertos, semana da música Cristián, responsable de “Spei Mater” e o proxecto “Ángel”

19:00 h. SANTA MISA, en la Iglesia Parroquial.

20:00 h. CHARLA PREPARATORIA a cargo de Doña Rosa Mª Cruz Neila.

Doña Rosa Mª Cruz Neila, nació en Madrid, pero casada con un gallego y madre de siete hijos. Licenciada en Filología Inglesa por la Universidae Complutense de Madrid, Máster en Bioética por la U.C.A.M. de Murcia, actualmente cursando doctorado en bioética en la Renovación Carismática.

Responsable del “Ministerio nacional de evangelización” de música Cristiana.

En Galicia destaca por la participación en la “Peregrinación Europea de Jóvenes”, en la que dirigió una vigilia para 13.000 xoves, en el estadio de S. Lázaro. En muchas participaciones en Evangelizaciones en cárceles, retiros, conciertos, semana de la música Cristiana, responsable de “Spei Mater” e del  proyecto “Ángel”


Comentarios

No hay ningún comentario

Añadir un Comentario: